คสช.ไฟเขียวโมเดลเมืองสุขภาวะแห่งชาติ

Must Read

บิ๊กป้อมอาลัย..สิ้นแล้ว “คุณแม่สายสนี”ในวัย 99ปี

คุณแม่สายสนี วงษ์สุวรรณมารดาบิ๊กป้อมถึงแก่อสัญกรรมแล้วในวัย 99ปีด้วยโรคไต และโรคชรา

“มิ้นต์” สลัดคราบสาวสายมู ควง “อาเล็ก” ถ่ายแบบสุดไฮ

ขึ้นแท่นกลายเป็นคู่พระนางที่เคมีปั๊วะๆ ปังๆ แจกความสนุกสดใสจนแฟนๆหุบยิ้มไม่ลงกันเลยทีเดียว สำหรับ พระเอก “อาเล็ก-ธีรเดช เมธาวรายุทธ” และ “มิ้นต์-ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง”

ภูเก็ตเทงบเกือบ 3พันล้านปั้นธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดแผนธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ทุ่มเงินเฉียด 3พันล้านบาท

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติไฟเขียวจัดสมัชชาสุขภาพกรุงเทพฯ ครั้งแรก โดยตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพทั้งใน กทม.และทุกจังหวัด หวังให้เกิดเวทีหยิบยกปัญหาและประเด็นการพัฒนาของแต่ละพื้นที่มาระดมข้อคิดเห็นของทุกภาคส่วน สรุปเป็นนโยบายสาธารณะและสานพลังขับเคลื่อนร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 28 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมสานใจ ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ มีการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 5/2563 โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าของงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 13 ที่จะจัดในวันที่ 16 – 17 ธันวาคมปีนี้ ว่ามี 2 ระเบียบวาระสำคัญที่เข้าสู่การพิจารณาของสมาชิกสมัชชากว่า 2,000 คนทั่วประเทศ คือ เรื่อง ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต และการบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพ บทเรียนโควิด-19 และที่ประชุมยังให้ความเห็นชอบประกาศคำนิยามปฏิบัติการของคำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) รวมถึงเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ โดยมี นพ.มงคล ณ สงขลา และผู้ทรงคุณวุฒิภายในจังหวัดเป็นประธานร่วมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการของแต่ละจังหวัด โดยหวังให้กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ เป็นเมืองสุขภาวะ หรือ Healthy City ของประเทศ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน คสช.

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน คสช. กล่าวว่า ที่ประชุมวันนี้มีมติสำคัญให้มีการจัดสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร และสมัชชาสุขภาพจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และได้แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร (คจ.สก.) มี นพ.มงคล ณ สงขลา อดีต รมว.และปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานร่วมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพของแต่ละจังหวัด (คจ.สจ.) มีผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้แทนของภาคประชาชนเป็นประธานร่วม เพื่อเป็นเวทีหยิบยกปัญหาและประเด็นการพัฒนาของแต่ละพื้นที่มาระดมข้อคิดเห็นของทุกภาคส่วน สรุปเป็นนโยบายสาธารณะของแต่ละจังหวัดอย่างมีส่วนร่วม แล้วรายงานมติต่อ คสช. เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีหรือประสานหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องต่อไป

นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการ คสช.

นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการ คสช. กล่าวว่า สมัชชาสุขภาพเป็นกลไกสร้างกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม เป็นประชาธิปไตยทางตรงที่จะเชื่อมโยงพลังทางปัญญา พลังทางสังคม และพลังทางการเมือง ที่สำคัญยังเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติจริงในพื้นที่ ที่ผ่านมาเรามีการจัดสมัชชาจังหวัดกันอยู่แล้วในพื้นที่ แต่ละจังหวัดเปิดเวทีชวนผู้คนที่เกี่ยวข้องแต่ละประเด็นมาหาทางออกในรูปชวนคิด ชวนคุย ชวนทำ เช่น เรื่องท้องไม่พร้อมในเยาวชน ยาเสพติด เกษตรอินทรีย์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต แม้กระทั่งการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ครั้งนี้เรากำลังจะยกระดับให้กระบวนการนี้มีความเข้มแข็งขึ้น มีการสานพลังจากภาคส่วนต่างๆ ในการขับเคลื่อนมติหรือผลสรุปร่วมกันมากขึ้น โดยจะมีการจัดสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานครขึ้นเป็นครั้งแรกในปลายปีนี้พร้อมๆ กับสมัชชาสุขภาพของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ

เลขาธิการ คสช. กล่าวอีกว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติยังได้รับทราบผลการขับเคลื่อนและก้าวต่อไปของแผนรวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19 ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปี 2563 โดย สช. ได้ประสานงานกับองค์กรภาคีความร่วมมือ 26 องค์กร สนับสนุนให้ทุกตำบลหรือชุมชนจัดทำข้อตกลงร่วมหรือธรรมนูญประชาชนสู้ภัยโควิด-19 ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกองทุนหลักประกันสุขภาพให้การสนับสนุน สำหรับก้าวต่อไปของการขับเคลื่อนแผนงานนั้น ทุกองค์กรเห็นร่วมกันว่าจะหนุนให้แต่ละจังหวัดเตรียมการเปิดเวทีสมัชชาสุขภาพประชาชนและสภาองค์กรชุมชนขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ เพื่อรับมือกับโควิด-19 ที่อาจเกิดการระบาดระลอกใหม่หลังเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวและแรงงานต่างชาติเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยยกระดับการขับเคลื่อนเป็น ‘รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ สู้วิกฤตสุขภาพและเศรษฐกิจ’ ต่อไป

 

Latest News

เที่ยวน่าน ตักตวงประสบการณ์ “อิ่มบุญอุ่นใจ” ในดินแดนแห่งศรัทธาล้านนาไทย

น่าน เมืองท่องเที่ยวทางเหนือที่หลายคนให้สมญานามว่า “จิ๋วแต่แจ๋ว” หากยังไม่เคยมาก็ตั้งใจว่าจะต้องมาน่านให้ได้สักครั้ง คนที่มาแล้วก็อยากมาอีกซ้ำ ๆ เรื่อย ๆ

ทาสในทาส “ตอง ภัครมัย” ต้องชิมอาหารหมาก่อน ในรายการ”นายจ๋า ทาสมาแล้ว” อาทิตย์ที่ 25 ต.ค. 2563 ทางช่อง 8

เลี้ยงและดูแลน้องหมามากว่า 20 ปี ดาราสาว “ตอง” ภัครมัย โปตระนันท์ ถือว่าเป็นทาสหมาของแท้ตัวจริง เรียกว่าเป็นทาสในทาส มีน้องหมา 2 ตัว อายุมากแล้ว

บ่าววี ปลื้มแฟนคลับแห่ให้กำลังใจ ในรายการ “ครัวลั่นทุ่ง”

ไม่ใช่ฮอตเฉพาะกับคนใต้ แต่นักร้องดัง “บ่าววี อาร์สยาม” ได้รับเชิญจาก เอ ไชยา มิตรชัย พิธีกรรายการ “ครัวลั่นทุ่ง” มาร่วมเรียนรู้วิธีเลี้ยงปูนา

มหกรรมหนังดัง รับวันหยุดยาว 23-25 ต.ค.นี้ ช่อง “MONO29” ปล่อยทัพหนังดีกว่า 30 เรื่อง

เตรียมพบมหกรรมหนังดังรับวันหยุดยาว วันที่ 23 - 25 ตุลาคมนี้  กับช่อง “MONO29” (โมโนทเวนตี้ไนน์) ปล่อยกองทัพหนังดี ซีรีส์ดัง ให้ชมแบบต่อเนื่องหลายเรื่องไม่มีพัก

เรื่องที่เกี่ยวข้อง