พลังพลเมืองตื่นรู้กับภารกิจขับเคลื่อน ‘ความมั่นคงทางอาหาร’

พลังพลเมืองตื่นรู้กับภารกิจขับเคลื่อน ‘ความมั่นคงทางอาหาร’ วาระแห่งชาติในสมัชชาสุขภาพฯ ปีนี้

นักวิชาการหวั่นใจ ‘อนุสัญญาคุ้มครองพันธุ์พืช’ทำเกษตรกรลำบาก

นักวิชาการกังวลร่วม CPTPP ‘อนุสัญญาคุ้มครองพันธุ์พืช’ ทำเกษตรกรลำบาก เสนอเร่งพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ-ต่อรองเงื่อนไข

ครูกับใบประกอบวิชาชีพ สำคัญไฉน?? จรรยาบรรณครูเป็นไงไปทำความรู้จักกัน

“มาตรฐานของวิชาชีพครู” เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษา

หวั่นมาตรการทางเศรษฐกิจอังกฤษกระทบส่งออกไทย

ปัญหาอ่อนไหวทางการเมืองในไอร์แลนด์เหนือ กระทบส่งออกสินค้าไทยบางประเภท ไทยสามารถทำข้อตกลงเปิดเสรีการค้าทวิภาคีกับสหราชอาณาจักรได้จะเพิ่มโอกาสตลาดส่งออก

หวั่น Covid-19ระบาดรอบ 2ส่งผลกระทบเศรษฐกิจไทย

เตือนรับมือผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดระลอกสองของ Covid-19

นักเศรษฐศาสตร์ประเมินฐานะการคลังของประเทศและความจำเป็นในการก่อหนี้สาธารณะเพิ่มเติม

ฐานะทางการคลังรัฐบาลยังพอไปได้แต่มีความเสี่ยงเรื่องฐานะการคลังเพิ่มขึ้น สามารถกู้เงินในประเทศเพิ่มเติมได้การก่อหนี้สาธารณะเพื่อดูแลเศรษฐกิจและการจ้างงานมีความจำเป็น

องค์กรสาธารณสุขกับมือบูรณาการการดำเนินงาน “สิทธิการตายดี” ตามมาตรา 12

สธ. - สช. - สภาการพยาบาล ปูพรมนโยบายการสร้างเสริมสุขภาวะ ‘ผู้ป่วยระยะสุดท้าย’ ทั่วประเทศ

ดัน ‘HIA’ สร้างสุขภาวะอีสานแก้ปัญหาผลกระทบ ‘โรงไฟฟ้าชีวมวล’

นักวิชาการหวั่นชาวบ้านอ่วมสารเคมี เหตุแผนพลังงานทดแทนฯ

ระบบยุติธรรมที่ฟอนเฟะนำมาสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมและซ้ำเติมระบบเศรษฐกิจกว่าที่ควร

ระบบยุติธรรมที่มีปัญหาจะนำมาสู่ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมเราต้องยอมรับความจริงว่า คนยากจนจะไม่ได้รับความเป็นธรรมและเลือกปฏิบัติ

อ.อนุสรณ์เสนอการแปรญัตติงบรอบนี้ตัดงบซื้ออาวุธลดเงินเดือนนักการเมืองนำเงินพัฒนาชาติ

นักเศรษฐศาสตร์เสนอข้อคิดการแปรญัตติงบประมาณปี 2564 และแนวคิดในการบริหารเศรษฐกิจใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะการล้มละลาย